Privacy

Privacy

Oostendorp Ommen, gevestigd aan Balkerweg 10, 7731 RZ Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Balkerweg 10, 7731 RZ Ommen
0529 – 45 36 59
Marcel Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Oostendorp Ommen.
Hij is te bereiken via m.bakker@oostendorpommen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oostendorp Ommen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oostendorpommen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken? Oostendorp Ommen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Oostendorp Ommen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oostendorp Ommen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oostendorp Ommen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oostendorp Ommen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaren we totdat jij aangeeft geen interesse meer te hebben in onze diensten > Zodat we je kunnen voorzien van interessante informatie en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oostendorp Ommen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oostendorp Ommen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Oostendorp Ommen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: Veilig Internetten: Cookies wat zijn het? En wat doe ik ermee?

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartijd: 24 uur

Naam: _gat
Functie: Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te verlagen. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id>.
Bewaartijd: 1 minuut

Naam: AMP_TOKEN
Functie: Bevat een token dat kan worden gebruikt om een klant-ID op te halen uit de AMP-client-ID-service. Andere mogelijke waarden duiden op afmelding, inflight-verzoek of een fout bij het ophalen van een klant-ID van de AMP-client-ID-service.
Bewaartijd: 30 seconden tot 1 jaar

Naam: _gac_<property-id>
Functie: Bevat campagnegerelateerde informatie voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts heeft gekoppeld, lezen Google Ads-websiteconversietags deze cookie, tenzij u zich afmeldt.
Bewaartijd: 90 dagen

Naam: __utma
Functie: Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utma-cookies bestaan. Elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt.
Bewaartijd: 2 jaar vanaf creatie / update

Naam: __utmt
Functie: Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te beperken.
Bewaartijd: 10 minuten

Naam: __utmb
Functie: Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande __utmb-cookies bestaan. Elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt.
Bewaartijd: 30 minuten vanaf creatie / update

Naam: __utmc
Functie: Niet gebruikt in ga.js. Ingesteld voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch gezien werkte deze cookie in combinatie met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie/bezoek was.
Bewaartijd: Einde van browsersessie

Naam: __utmz
Functie: Slaat de verkeersbron of campagne op waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Bewaartijd: 6 maanden

Naam: __utmv
Functie: Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. Deze cookie wordt aangemaakt wanneer een ontwikkelaar de _setCustomVar-methode gebruikt met een aangepaste variabele op bezoekersniveau. Deze cookie werd ook gebruikt voor de verouderde _setVar-methode. Elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, wordt de cookie bijgewerkt.
Bewaartijd: 2 jaar vanaf creatie / update

Cookie: AddThis

Naam: __atuvc
Functie: AddThis stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte telling wordt gezien wanneer men een pagina deelt en ernaar terugkeert, voordat de cache van de telling van de aandelen wordt bijgewerkt.
Bewaartijd: 1 jaar 1 maand

Naam: __atuvs
Functie: AddThis stelt deze cookie in om ervoor te zorgen dat de bijgewerkte telling wordt gezien wanneer men een pagina deelt en ernaar terugkeert, voordat de cache voor de telling van de aandelen wordt bijgewerkt.
Bewaartijd: 30 minuten

Naam: loc
Functie: AddThis stelt deze geolocatiecookie in om de locatie te helpen begrijpen van gebruikers die de informatie delen.
Bewaartijd: 1 jaar 1 maand

Naam: at-rand
Functie: AddThis stelt deze cookie in om paginabezoeken, verkeersbronnen en het aantal delen bij te houden. nooit
Bewaartijd: 1 jaar 1 maand

Cookie: Facebook

Naam: _fbp
Functie: Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven op Facebook of op een digitaal platform dat wordt aangedreven door Facebook-advertenties, na een bezoek aan de website. 3 maanden

Naam: fr
Functie: Facebook stelt deze cookie in om relevante advertenties aan gebruikers te tonen door het gebruikersgedrag op internet te volgen, op sites die een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in hebben. 3 maanden

Naam: FPLC

Naam: FPID

Cookie: autogeld-api.mwit-demo.nl

Naam: adonis-session
Bewaartijd: sessie

Naam: XSRF-TOKEN
Functie: Deze cookie is ingesteld voor veiligheidsdoeleinden.
Bewaartijd: sessie

Naam: adonis-session-values
Bewaartijd: sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oostendorp Ommen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oostendorpommen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Oostendorp Ommen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oostendorp Ommen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oostendorpommen.nl.